Obama w Naszym kraju

Dziś jesteśmy obserwatorami  wydarzenia na  skalę  światową.
Prezydent USA przybył by odwiedzić nasz kraj. Tematem dysputy z Komorowskim i premierem Tuskiem są jak najbardziej wypadki ukraińskie, lecz też sprawy spójności i współpracy członków NATO, Unii Europejskiej oraz kooperacji pomiędzy krajami UE i Wujem Samem.Bez wątpienia na pomysł Prezydenta Ameryki o wizycie w Polsce duży wpływ miała wojna na Ukrainie