Pomnażanie pieniędzy w marcu 2015

Sytuacja w Gospodarce

Pierwszy i drugi miesiąc bieżącego roku nie przyniósł nic, co zmieniłyby naszą prognozę perspektyw gospodarczych dla Polski. Dalej konsekwentnie sądzimy, iż z początkiem obecnego roku generalnie sytuacja dla inwestorów nie budzi niepokoju, z perspektywą jakiejś bliżej na ten moment nieokreślonej poprawy w późniejszym czasie. wg ostatnich dostępnych prognoz, czyli dotyczących czwartego kwartału 2014 roku, krajowa wzrost gospodarczy wyniósł 3,1% r/r za sprawą czynników jak popyt wewnętrzny (urósł wówczas on o 3,1% r/r) oraz inwestycje, jakich dokonywały przedsiębiorstwa (+9% r/r). Czynnikiem, który obniżył skalę wzrostu był handel zagraniczny (-1,5%). W kolejnych miesiącach roku 2015 można się spodziewać przynajmniej stałego tempa rosnącego handlu wewnętrznego lub też umiarkowanego przyspieszenia. Większa skala poprawy powinna pojawić się w obszarze inwestycji, głównie za sprawą spodziewanego wzrostu ilości realizowanych projektów infrastrukturalnych w ramach budżetu Unii na kolejne lata.
fundusze marzec 2015
Również w zakresie wymiany z zagranicą można przypuszczać, że czeka Nas nadejście pewnej poprawy dzięki coraz bardziej możliwego ocieplenia koniunktury w Unii (przy czym raczej saldo handlu ze „Wschodem” nie poprawi się po nie dającym się nie zauważyć osłabieniu w 2014 roku). Polityka pieniężna w ostatnim czasie: Dzięki utrzymującej się ujemnej inflacji (inflacja za styczeń 2015 roku -1,3%), a także w związku z decyzjami wielu unijnych banków centralnych zmierzających do zmniejszenia kosztu pieniądza, RPP na początku marca obniżyła główną stopę procentową z 2% do 1,5%. Jednocześnie gremium zasugerowało, że kończy się niemal 3- letni cykl obniżek.
Uważamy, że realizacja zamiarów Rady wydaje się przesądzona, więc nie obawiamy się dalszych zmian kosztu kredytu co najmniej do końca roku.

Rynek akcji

Luty przyniósł zyski dla posiadaczy funduszy inwestujących pieniądze na polskich akcji. WIG urósł o ponad dwa procent. W zwyżkach swoje zasługi miały podmioty z mWIG40 i sWIG80, gdyż wskaźnik giełdowych grubasów (WIG20) wzrósł tylko o jeden procent, jednocześnie wskaźnik giełdowych maluchów aż 5,6%. Oznacza to, że jak na razie 2015 rok przyniósł odwrócenie trendów z roku 2014.. Prognozy dla globalnych giełd wydają się poprawiać w bieżącym roku. Bieżący rok da najpewniej delikatne przyspieszenie tempa wzrostu globalnej gospodarki (według prognoz MFW do 3,5% z 3,3% w 2014 roku). Jednakowoż w przeważającej części regionów słusznie jest spodziewać się polepszenia skumulowanych zysków o których donoszą spółki.
Ceny nie należą w zasadzie do historycznie niskich, jednak według naszej oceny nie są tak duże by trzeba było się bać w realiach niskich stóp procentowych. Jednocześnie historycznie nakręcone ceny papierów dłużnych w wiodących gospodarczo regionach i związane z tym małe szanse na zysk w segmencie dłużnym mogą przyczynić się do zwiększenia zainteresowania akcjami.
W kontekście naszego podwórka uważamy, że wzrośnie atrakcyjność inwestycyjna mniejszych przedsiębiorstw nad gigantami. W tym segmencie łatwiej o poprawę wyników, a wyceny nadal są niezłe. Ceną za większy potencjał wzrostowy jest jak zwykle w tym przypadku znacznie większe ryzyko, powodowane większą podatnością na wahania trendu i kierunku przepływu pieniędzy (więcej o tym tutaj).

Rynek papierów dłużnych

Jak często bywa jednym z ważniejszych czynników mających wpływ na sytuację na rynku polskich obligacji skarbowych jest polityka banków centralnych. Dla rodzimego rynku liczą się trzy organizacje. Pierwsza, RPP, obniżyła na początku marca główną stopę o 50 pkt. i jednakowoż wyraźnie powiedziała, że kolejnych nie będzie. Właściwie dla obligacji skarbowych korzystna jest sytuacja, gdy ma nastąpić ciąg obniżek stóp procentowych.