Prawa pracownika po wypadku

Jesteśmy firmą doradczą, oferującą usługi specjalistów BHP Opole w szerokim zakresie. Jedna z naszych usług to okresowe szkolenia dla pracowników i pracodawców, w zakresie BHP w firmie. Jaki jest cel naszej działalności? 

Ciągłe podnoszenie wiedzy i kwalifikacji osób, dzięki czemu praca zawodowa może stawać się bezpieczniejsza i wygodniejsza. Niestety, nie zawsze jesteśmy w stanie w porę zadziałać i zapobiec wypadkom. W przypadkach, kiedy usługi BHP Opole nie zostały zamówione na czas, możemy mieć do czynienia z większą liczbą wypadków. Poszkodowanymi w nich są zwykle pracownicy. W takich przypadkach każdy pracodawca powinien się orientować, jakie mogą być tego konsekwencje oraz jakie prawa przysługują pracownikowi, który doświadczył urazów w czasie wypadku w miejscu pracy.

Odszkodowanie


Świadczone przez nas usługi iw szczególności szkolenia BHP Opole zawsze podkreślają, że każdemu poszkodowanemu pracownikowi przysługuje odszkodowanie w takim zakresie, w jakim odniósł uraz w miejscu pracy. Odszkodowanie jest wypłacane na podstawie orzeczenia komisji lekarskiej, która bada poszkodowanego pracownika i określa stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu, określając go wartością procentową. W zależności od sumy gwarantowanej ubezpieczenia, odszkodowanie jest wypłacane proporcjonalne do odniesionych obrażeń.

Urlop rehabilitacyjny


Kiedy wypadek był na tyle poważny, że konieczna jest dłuższa rehabilitacja, usługi BHP Opole przypominają o tym, że pracodawca jest zobligowany do udzielenia pracownikowi płatnego urlopu rehabilitacyjnego, w czasie którego będzie wracał do zdrowia, wykonując serię zaleconych przez lekarzy ćwiczeń, pod okiem fizjoterapeutów. Jak długo ma trwać taki urlop? To zawsze dokładnie będzie zależało od lekarza prowadzącego i stopnia uszczerbku na zdrowiu, którego doświadczył pracownik. Ogólnie – im większy uraz tym dłuższy urlop rehabilitacyjny.

Renta


Ostatnim rodzajem rekompensaty dla poszkodowanego pracownika może być renta. Jak wygląda wypłata takiego świadczenia? Usługi BHP Opole dokładnie to przestawiają. Wysokość renty jest zasądzana przez sąd, podobnie jak okres jej płacenia. Jeżeli uszczerbek na zdrowiu jest poważny i ma trwały charakter, to renta może być wypłacana nawet dożywotnio. Jeżeli wypadek nie był zbyt poważny i rehabilitacja trwa kilka miesięcy, to renta może być wypłacana tylko przez ten czas.

UbezpieczenieChcemy podkreślić to, jak bolesne finansowo mogą być wszystkie wspomniane wypadki. Aby nie odczuwać tego nadmiernie, zaleca się ubezpieczenie swoich pracowników, na przykład w grupowej polisie ubezpieczeniowej. Zapewnia ona kompleksową ochronę na wszelkiego rodzaju wypadki, a także zabezpiecza ich żądania finansowe, tytułem wypłaty rekompensat i odszkodowań. Miesięczny koszt takiego ubezpieczenia wynosi około 50 złotych i jest potrącany z wynagrodzenia pracowników lub może być opłacany przez pracodawców, stanowiąc wówczas przychód pracownika, liczony do opodatkowania. Takie zabezpieczenie w dużym stopniu gwarantuje wysoką wypłatę odszkodowania i zabezpiecza interesy rodziny na pewien czas. Usługi BHP Opole rekomendują taką formę zabezpieczeń w każdym zakładzie pracy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz