Coroczne sprawozdania

Każda nawet mała firma każdego roku musi składać do GUS liczne sprawozdania. Zazwyczaj mowa o czymś takim, jak obowiązki sprawozdawcze PL1, sprawozdanie o warunkach pracy Z 10, a także liczne inne, głównie związane z następującymi obszarami:
Jakością zatrudnienia, Trendami tworzenia nowych miejsc zatrudnienia, Tendencjami w gospodarce, Trendami inwestycyjnymi.
Główny urząd statystyczny bada też tematy powiązane z BHP, kwestie powiązane z wynagrodzeniami i w ogólności wszystkim, co pojawia się na odcinku pracodawca - pracownik.

Opolskie ma efekty

Ważną pozycję w badaniu trendów oraz przyczyn ich powstawania, ewentualnie określania przyszłych kierunków są wypadki przy pracy. Opole tutaj wiedzie prym - wg danych Urzędu Statystycznego jest tutaj bardzo mało wypadków przy pracy. Możnaby powiedzieć, że to nic zaskakującego, albowiem Opolskie jest najmniejszym województwem w kraju, w dodatku nie jest bardzo uprzemysłowione. Jest to racja, ale nie w odniesieniu do danych GUS, gdyż te wyliczane są w przeliczeniu na 1000 pracujących.

Wypadkowość w województwie opolskim - co może być jej przyczyną?

Na pierwszym miejscu na pewno są to widoczne działania OIP Opole, a wśród nich:
  • Działania prewencyjne
  • Szkolenia dla pracodawców
  • Liczne działania kontrolne kończące się zaleceniami
Ostatni temat na powyższej liście to nic miłego, jednak zarazem widać, że każda jedna kontrola z Inspekcji Pracy Opole daje w jakiś tam pośredni sposób pożądany skutek w postaci bezpieczniejszej pracy i zatrudnienia.
Druga sprawa, to świadomość samych organizatorów pracy - z pomocą sieci sprawdzają, jakie ciążą na nich powinności w kwestii BHP, dzięki zaawansowanym webowym narzędziom mogą łatwiej zapanować nad sprawami bezpiecznej pracy. Wychodzi na to, że nie trzeba już wkładać tak dużo wysiłku i nakładów, by dowiedzieć się czegoś o BHP i Prawa Pracy.
Na końcu - przyczyna niewielkiej liczby wypadków, to sami pracownicy. W Opolskiem jest znaczna migracja do innych krajów - za pracą. Jednocześnie ludzie wróciwszy do kraju sami nie godzą się na zarobkowanie w firmach nie spełniających wymogów BHP i Prawa Pracy i niechętnie godzą się na pracę w niekorzystnych warunkach.