Wykłady z BHP a niebezpieczeństwo

Każdy zarabiający człowiek powinien pamiętać, że wypadki chodzą po ludziach. Niezależnie czy nasza profesja opiera się na redagowaniu artykułów w gazetach czy budowaniu stadionów. Ryzyko sprawienia sobie urazu ma miejsce zawsze a dodatkowo zazwyczaj o tej prawdzie zapominamy. Mnóstwo korporacji zapomina, że szkolenia BHP powinny się odbywać co najmniej raz na 2 lata po to, by pracownicy znali ryzyko i potrafili je oszacować.

Dowiedz się więcej w temacie: 
Szkolenie podstawowe BHP dla robotników Kolonowskie
Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku to nie tylko decydowanie się na produkcję w niełatwych warunkach, niemniej jednak świadomość ryzyka i w razie potrzeby minimalizowanie go. Wypadki w pracy zdarzają się zazwyczaj i praktycznie codziennie możemy o tym przeczytać w Internecie czy oglądnąć w telewizji. Niestety, zdecydowana większość tych wypadków nie miałaby miejsca, gdyby osoby biorące w nich udział wiedziały chociaż czym są zasady BHP.

Przeważnie spotyka to ludzi pracujących w ogromnych maszynach budowlanych oraz dodatkowo na słupach energetycznych. Kursy na tle całego czasu pracy nie trwają długo i dzięki nim ryzyko zrobienia sobie urazu drastycznie maleje, a wszak o to chodzi by być bezpiecznym.Stąd warto pokusić się o chociaż niewiele skupienia na kursie z BHP.Powinno się brać w kursie aktywny udział, wyrażać swój głos, opłaca się też nieco zachować w pamięci.

Po co nosić notatniki?

Dziś mamy minikomputery, telefony, tablety i tym podobne gadżety. Mało kto nosi ze sobą notatnik.

Ale co można notować?


Otóż, jeśli trapi cię jakiś trudny problem, bardzo często "na szybko" nie można wymyślić rozwiązania. Wtedy obiecujesz sobie, że jeśli podświadomość podpowie Ci jakiś ciekawy pomysł, zapiszesz go szybko na komórce, tablecie, czy podobnym urządzeniu.
W końcu pomysł pojawia się. I co wtedy?
Często okazuje się, że w twoim supernowoczesnym sprzęcie właśnie padła bateria. Albo - jeśli nie, to za jakiś czas odkrywasz, że twoja notatka z przełomowym pomysłem "gdzieś się skasowała".
Rozwiązanie analogowe.
Jaka jest analogowa wersja tableta / minikomputera?
Tak, prosty notatnik. Nie ma on może wielu funkcji, nie łączy z drugą półkulą, ani nie odtwarza filmów, ale ma jedną ogromnie ważną zaletę: nie psuje się.Nawet jak nie masz pisaka, ołówka, możesz w notatniku coś naskrobać zwykłym patyczkiem - nawet taką notatkę da się odtworzyć.
No i najważniejsze: nie psuje się w nim bateria, nie pada twardy dysk, więc notatki zarówno jutro, jak i za dwadzieścia lat w nim będą.

Prawa pracownika po wypadku

Jesteśmy firmą doradczą, oferującą usługi specjalistów BHP Opole w szerokim zakresie. Jedna z naszych usług to okresowe szkolenia dla pracowników i pracodawców, w zakresie BHP w firmie. Jaki jest cel naszej działalności? 

Ciągłe podnoszenie wiedzy i kwalifikacji osób, dzięki czemu praca zawodowa może stawać się bezpieczniejsza i wygodniejsza. Niestety, nie zawsze jesteśmy w stanie w porę zadziałać i zapobiec wypadkom. W przypadkach, kiedy usługi BHP Opole nie zostały zamówione na czas, możemy mieć do czynienia z większą liczbą wypadków. Poszkodowanymi w nich są zwykle pracownicy. W takich przypadkach każdy pracodawca powinien się orientować, jakie mogą być tego konsekwencje oraz jakie prawa przysługują pracownikowi, który doświadczył urazów w czasie wypadku w miejscu pracy.

Odszkodowanie


Świadczone przez nas usługi iw szczególności szkolenia BHP Opole zawsze podkreślają, że każdemu poszkodowanemu pracownikowi przysługuje odszkodowanie w takim zakresie, w jakim odniósł uraz w miejscu pracy. Odszkodowanie jest wypłacane na podstawie orzeczenia komisji lekarskiej, która bada poszkodowanego pracownika i określa stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu, określając go wartością procentową. W zależności od sumy gwarantowanej ubezpieczenia, odszkodowanie jest wypłacane proporcjonalne do odniesionych obrażeń.

Urlop rehabilitacyjny


Kiedy wypadek był na tyle poważny, że konieczna jest dłuższa rehabilitacja, usługi BHP Opole przypominają o tym, że pracodawca jest zobligowany do udzielenia pracownikowi płatnego urlopu rehabilitacyjnego, w czasie którego będzie wracał do zdrowia, wykonując serię zaleconych przez lekarzy ćwiczeń, pod okiem fizjoterapeutów. Jak długo ma trwać taki urlop? To zawsze dokładnie będzie zależało od lekarza prowadzącego i stopnia uszczerbku na zdrowiu, którego doświadczył pracownik. Ogólnie – im większy uraz tym dłuższy urlop rehabilitacyjny.

Renta


Ostatnim rodzajem rekompensaty dla poszkodowanego pracownika może być renta. Jak wygląda wypłata takiego świadczenia? Usługi BHP Opole dokładnie to przestawiają. Wysokość renty jest zasądzana przez sąd, podobnie jak okres jej płacenia. Jeżeli uszczerbek na zdrowiu jest poważny i ma trwały charakter, to renta może być wypłacana nawet dożywotnio. Jeżeli wypadek nie był zbyt poważny i rehabilitacja trwa kilka miesięcy, to renta może być wypłacana tylko przez ten czas.

UbezpieczenieChcemy podkreślić to, jak bolesne finansowo mogą być wszystkie wspomniane wypadki. Aby nie odczuwać tego nadmiernie, zaleca się ubezpieczenie swoich pracowników, na przykład w grupowej polisie ubezpieczeniowej. Zapewnia ona kompleksową ochronę na wszelkiego rodzaju wypadki, a także zabezpiecza ich żądania finansowe, tytułem wypłaty rekompensat i odszkodowań. Miesięczny koszt takiego ubezpieczenia wynosi około 50 złotych i jest potrącany z wynagrodzenia pracowników lub może być opłacany przez pracodawców, stanowiąc wówczas przychód pracownika, liczony do opodatkowania. Takie zabezpieczenie w dużym stopniu gwarantuje wysoką wypłatę odszkodowania i zabezpiecza interesy rodziny na pewien czas. Usługi BHP Opole rekomendują taką formę zabezpieczeń w każdym zakładzie pracy.

Coroczne sprawozdania

Każda nawet mała firma każdego roku musi składać do GUS liczne sprawozdania. Zazwyczaj mowa o czymś takim, jak obowiązki sprawozdawcze PL1, sprawozdanie o warunkach pracy Z 10, a także liczne inne, głównie związane z następującymi obszarami:
Jakością zatrudnienia, Trendami tworzenia nowych miejsc zatrudnienia, Tendencjami w gospodarce, Trendami inwestycyjnymi.
Główny urząd statystyczny bada też tematy powiązane z BHP, kwestie powiązane z wynagrodzeniami i w ogólności wszystkim, co pojawia się na odcinku pracodawca - pracownik.

Opolskie ma efekty

Ważną pozycję w badaniu trendów oraz przyczyn ich powstawania, ewentualnie określania przyszłych kierunków są wypadki przy pracy. Opole tutaj wiedzie prym - wg danych Urzędu Statystycznego jest tutaj bardzo mało wypadków przy pracy. Możnaby powiedzieć, że to nic zaskakującego, albowiem Opolskie jest najmniejszym województwem w kraju, w dodatku nie jest bardzo uprzemysłowione. Jest to racja, ale nie w odniesieniu do danych GUS, gdyż te wyliczane są w przeliczeniu na 1000 pracujących.

Wypadkowość w województwie opolskim - co może być jej przyczyną?

Na pierwszym miejscu na pewno są to widoczne działania OIP Opole, a wśród nich:
  • Działania prewencyjne
  • Szkolenia dla pracodawców
  • Liczne działania kontrolne kończące się zaleceniami
Ostatni temat na powyższej liście to nic miłego, jednak zarazem widać, że każda jedna kontrola z Inspekcji Pracy Opole daje w jakiś tam pośredni sposób pożądany skutek w postaci bezpieczniejszej pracy i zatrudnienia.
Druga sprawa, to świadomość samych organizatorów pracy - z pomocą sieci sprawdzają, jakie ciążą na nich powinności w kwestii BHP, dzięki zaawansowanym webowym narzędziom mogą łatwiej zapanować nad sprawami bezpiecznej pracy. Wychodzi na to, że nie trzeba już wkładać tak dużo wysiłku i nakładów, by dowiedzieć się czegoś o BHP i Prawa Pracy.
Na końcu - przyczyna niewielkiej liczby wypadków, to sami pracownicy. W Opolskiem jest znaczna migracja do innych krajów - za pracą. Jednocześnie ludzie wróciwszy do kraju sami nie godzą się na zarobkowanie w firmach nie spełniających wymogów BHP i Prawa Pracy i niechętnie godzą się na pracę w niekorzystnych warunkach.

Pomnażanie pieniędzy w marcu 2015

Sytuacja w Gospodarce

Pierwszy i drugi miesiąc bieżącego roku nie przyniósł nic, co zmieniłyby naszą prognozę perspektyw gospodarczych dla Polski. Dalej konsekwentnie sądzimy, iż z początkiem obecnego roku generalnie sytuacja dla inwestorów nie budzi niepokoju, z perspektywą jakiejś bliżej na ten moment nieokreślonej poprawy w późniejszym czasie. wg ostatnich dostępnych prognoz, czyli dotyczących czwartego kwartału 2014 roku, krajowa wzrost gospodarczy wyniósł 3,1% r/r za sprawą czynników jak popyt wewnętrzny (urósł wówczas on o 3,1% r/r) oraz inwestycje, jakich dokonywały przedsiębiorstwa (+9% r/r). Czynnikiem, który obniżył skalę wzrostu był handel zagraniczny (-1,5%). W kolejnych miesiącach roku 2015 można się spodziewać przynajmniej stałego tempa rosnącego handlu wewnętrznego lub też umiarkowanego przyspieszenia. Większa skala poprawy powinna pojawić się w obszarze inwestycji, głównie za sprawą spodziewanego wzrostu ilości realizowanych projektów infrastrukturalnych w ramach budżetu Unii na kolejne lata.
fundusze marzec 2015
Również w zakresie wymiany z zagranicą można przypuszczać, że czeka Nas nadejście pewnej poprawy dzięki coraz bardziej możliwego ocieplenia koniunktury w Unii (przy czym raczej saldo handlu ze „Wschodem” nie poprawi się po nie dającym się nie zauważyć osłabieniu w 2014 roku). Polityka pieniężna w ostatnim czasie: Dzięki utrzymującej się ujemnej inflacji (inflacja za styczeń 2015 roku -1,3%), a także w związku z decyzjami wielu unijnych banków centralnych zmierzających do zmniejszenia kosztu pieniądza, RPP na początku marca obniżyła główną stopę procentową z 2% do 1,5%. Jednocześnie gremium zasugerowało, że kończy się niemal 3- letni cykl obniżek.
Uważamy, że realizacja zamiarów Rady wydaje się przesądzona, więc nie obawiamy się dalszych zmian kosztu kredytu co najmniej do końca roku.

Rynek akcji

Luty przyniósł zyski dla posiadaczy funduszy inwestujących pieniądze na polskich akcji. WIG urósł o ponad dwa procent. W zwyżkach swoje zasługi miały podmioty z mWIG40 i sWIG80, gdyż wskaźnik giełdowych grubasów (WIG20) wzrósł tylko o jeden procent, jednocześnie wskaźnik giełdowych maluchów aż 5,6%. Oznacza to, że jak na razie 2015 rok przyniósł odwrócenie trendów z roku 2014.. Prognozy dla globalnych giełd wydają się poprawiać w bieżącym roku. Bieżący rok da najpewniej delikatne przyspieszenie tempa wzrostu globalnej gospodarki (według prognoz MFW do 3,5% z 3,3% w 2014 roku). Jednakowoż w przeważającej części regionów słusznie jest spodziewać się polepszenia skumulowanych zysków o których donoszą spółki.
Ceny nie należą w zasadzie do historycznie niskich, jednak według naszej oceny nie są tak duże by trzeba było się bać w realiach niskich stóp procentowych. Jednocześnie historycznie nakręcone ceny papierów dłużnych w wiodących gospodarczo regionach i związane z tym małe szanse na zysk w segmencie dłużnym mogą przyczynić się do zwiększenia zainteresowania akcjami.
W kontekście naszego podwórka uważamy, że wzrośnie atrakcyjność inwestycyjna mniejszych przedsiębiorstw nad gigantami. W tym segmencie łatwiej o poprawę wyników, a wyceny nadal są niezłe. Ceną za większy potencjał wzrostowy jest jak zwykle w tym przypadku znacznie większe ryzyko, powodowane większą podatnością na wahania trendu i kierunku przepływu pieniędzy (więcej o tym tutaj).

Rynek papierów dłużnych

Jak często bywa jednym z ważniejszych czynników mających wpływ na sytuację na rynku polskich obligacji skarbowych jest polityka banków centralnych. Dla rodzimego rynku liczą się trzy organizacje. Pierwsza, RPP, obniżyła na początku marca główną stopę o 50 pkt. i jednakowoż wyraźnie powiedziała, że kolejnych nie będzie. Właściwie dla obligacji skarbowych korzystna jest sytuacja, gdy ma nastąpić ciąg obniżek stóp procentowych.

Gospodarka na terenie Strzelec Opolskich

Liczba mieszkańców w Strzelcach Opolskich to ok. 18 tysięcy.Wydawało by się, że Strzelce to nie takie duże miasto, ale ekonomia na obszarze Strzelec jest bardzo dobrze rozwinięta. Na terenie byłego zakładu maszyn gospodarczych stanął Obszar Ekonomiczny w Strzelcach Opolskich.

W Strzelcach Opolskich można dostrzec zakłady produkcyjne produkcji chemii kosmetycznej i gospodarczej, produkcja konstrukcji stalowych, transport towarowy i pasażerski, producenci mebli, konstrukcji metalowych i inne zakłady.

Powstała również sieci marketów handlowych.

W Strzelacach Opolskich występuje mocno rozbudowana budowla: kanalizacyjna, powstała nowoczesna oczyszczalnia ścieków oraz wysypisko odpadów komunalnych .Strzelce Opolskie zachwycają się malowniczymi szlakami turystycznymi, powstały ścieżki rowerowe, wyróżnić można też parki krajobrazowe, zabytki oraz ciekawą historię.
Na terenie miasta i gminy Strzelce Opolskie jest wiele ciekawych parków krajobrazowych i rezerwatów, jest: Park Krajobrazowy „Góra Św. Anny”, Krajobraz Bory Stobrawsko - Turawskie pod ochroną, rezerwat roślinności Ligota Dolna.Największym parkiem zabytkowym w Strzelcach Opolskich jest Park Miejski.

EDC - everyday carry

Na świecie jest niezliczona ilość hobby. Bardziej popularne, to  • kolekcjonowanie różnego rodzaju przedmiotów, jak na przykład biżuteria (to akurat dodatkowo jest inwestycja), znaczki, zabawki, a co bogatsi mogą sobie kolekcjonować drogie samochody :-)
  • uprawianie różnego rodzaju sportów, przy czym chodzi o uprawianie aktywne: może to być bieganie, fitness, kulturystyka, ostatnio modne są także strongman, wspinaczka i jazda na rowerze
  • Wędkowanie i polowanie, czyli zaspokojenie ludzkich instynktów łowieckich w dość tradycyjny sposób - bo przecież dziś już nie trzeba polować, żeby na obiad był kotlet, nie trzeba łowić ryb, by upiec sobie pstrąga na maśle.
  • różnego rodzaju majsterkowanie, w tym jakieś odmiany automatyki (w pewnym sensie modelarstwo jest taką odmianą), majsterkowanie przy wszelkiego rodzaju robotach (np. modne drukarki 3D), oczywiście mechanika pojazdowa także się tu zalicza.
Jest też inne hobby, zyskujące ostatnio mocno na popularności, jest to tzw. gadżeciarstwo, a szczególnie dotyczy ono gadżetów wchodzących w skład rzeczy noszonych każdego dnia, czyli z angielskiego Every Day Carry. 
Jaka jest idea EDC?
Ano bardzo prosta: mieć tyle gadżetów, aby dać radę je unieść i nie dać się zaskoczyć różnym sytuacjom życiowym.